Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání
                      v Mateřské škole Dlouhoňovice pro školní rok 2019/2020

 

Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole s účinností od 1.4.2018, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.  Ředitelka mateřské školy Mgr. Zuzana Knápková, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Dlouhoňovice, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí,  překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí.

 

 

Kritérium

 

Bodové hodnocení

Dítě, které dovrší 5 let věku do 31.8.2018 a má trvalý pobyt v obci Dlouhoňovice

 

10

Dítě, které dovrší 4 let věku do 31.8.2018 a má trvalý pobyt v obci Dlouhoňovice

 

8

Sourozenec v Mateřské škole v době přijetí

 

6

Dítě, které dovrší 3 let věku do 31.8.2018 a má trvalý pobyt  v obci Dlouhoňovice

 

4

Dítě, které dovrší 2 let věku do 31.8.2018 a má trvalý pobyt v obci Dlouhoňovice

 

2

 

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka

mateřské školy vycházet z uvedených kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

 

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat přesné datum narození dítěte, přednost mají děti dříve narozené. 

 

 

 

                                                                                             Mgr. Zuzana Knápková

                                                                                            Ředitelka MŠ