Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole pro školní rok 2017/2018

 

 

Vydal:

Mateřská škola Dlouhoňovice

Schválila:

ředitelka školy – Mgr. Knápková Zuzana

Účinnost:

od 1.4.2017

Závaznost:

směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 

 

Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.

 

Ředitelka mateřské školy Mgr. Zuzana Knápková, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Dlouhoňovice, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí,  překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí.

 

Kritérium

 

Bodové hodnocení

Dítě, které dovrší 5 let věku do 31.8.2017

 

11

Sourozenec v mateřské škole v době přijetí

 

5

Trvalý pobyt dítěte v obci Dlouhoňovice

 

4

Dítě, které dovrší 4 let věku do 31.8.2017

 

6

 

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy vycházet z uvedených kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

 

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat přesné datum narození dítěte, přednost mají děti dříve narozené. 

 

 

Mgr. Zuzana Knápková

ředitelka Mateřské školy Dlouhoňovice