Platba

 

   Stravné 32,- /1 den            

   Úplata za vzdělání  200,- Kč/ měsíc

 
Předškolní děti úplatu neplatí. Platby rodiče hradí na účet MŠ. Splatnost stravného vždy k 5. dni v měsíci, úplata spatná k 15. dni v měsíci.