Platba

 

   Stravné 30,- /1 den            

   Úplata za vzdělání 150,- Kč/ měsíc

 
Předškolní děti úplatu neplatí. Platby rodiče hradí na účet MŠ. Splatnost vždy k 5. dni v měsíci.