Oznámení rozhodnutí o přijetí do MŠ Dlouhoňovice 2017

Ředitelka  rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon), že vyhovuje, nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Dlouhoňovice.

Seznam přijatých dětí    :     

Uchazeč  reg.č.        022017                         

Uchazeč  reg.č.        032017    

Uchazeč reg.č.         042017                 

Uchazeč reg.č.         072017 

Uchazeč reg.č.         082017                 

Uchazeč reg.č.         102017

Uchazeč reg.č.         112017

Uchazeč reg.č.         122017         

Seznam dětí nepřijatých:

Uchazeč reg.č.         012017 

Uchazeč reg.č.         052017

Uchazeč reg.č.         062017

Uchazeč reg.č.         092017

Uchazeč reg.č.         132017                         

Mgr. Zuzana Knápková

                                 Ředitelka MŠ                                              

Datum zveřejnění   12.5.2017