Mateřská škola Dlouhoňovice, Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice

                                    tel. 465 614 098, e-mail: materskaskola@dlouhonovice.cz

 

                                           Oznámení rozhodnutí

                                      o přijetí do MŠ Dlouhoňovice 2019             

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Dlouhoňovice.

 

Seznam dětí přijatých:                                       Seznam dětí nepřijatých:                                                                                   

Uchazeč  reg.č.         0119                                  Uchazeč reg.č.     0419  

Uchazeč reg.č.          0219                            

Uchazeč  reg.č.         0519    

Uchazeč  reg.č.         0619                    

Uchazeč  reg.č.         0719

Uchazeč  reg.č.         0819

Uchazeč  reg.č.         0919    

       

                                                                                                                                                       Mgr. Zuzana Knápková

                                                                                                                                                                Ředitelka MŠ

                                              

Datum zveřejnění   29.5.2019