Mateřská škola Dlouhoňovice, Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice

        tel. 465 614 098, e-mail: materskaskola@dlouhonovice.cz

 

 

            Oznámení rozhodnutí

o přijetí do MŠ Dlouhoňovice 2018

 

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), že vyhovuje,

nevyhovuje žádosti o přijetí k předškonímu vzdělávání v Mateřské škole Dlouhoňovice.

 

Seznam přijatých dětí:                           

Uchazeč  reg.č.         012018                        

Uchazeč  reg.č.         032018   

Uchazeč  reg.č.         042018                

Uchazeč  reg.č.         052018

Uchazeč  reg.č.         062018                        

Uchazeč  reg.č.         072018

Uchazeč  reg.č.         082018

Uchazeč  reg.č.         092018        

 

 

Seznam dětí nepřijatých:

Uchazeč  reg.č.         022018

 

                                                                                                                                              Mgr. Zuzana Knápková

                                                                                                                                                       ředitelka MŠ

 

 

                                                                                     

Datum zveřejnění   14.5.2018