Organizační informace

Provozní doba:
Od 6.30hodin do 16.00 hodin

Organizace dne:
- Denní řád je pružný a umožňuje reagovat na vzniklé situace a přizpůsobuje se jednotlivým potřebám dítěte.
- Do každodenního programu je zařazováno zdravotní cvičení, je respektována potřeba pohybu dítěte, potřeba individuální délky spánku, je dodržován celodenní pitný režim
 

6.30 – 8.30  příchod dětí

individuální činnosti podle zájmu dětí, ranní úkol (dle týdenního tématu)

8.30 – 9.00  svačinka

9.00 - 11.30 činnosti řízené, částečně řízené a skupinové podle zvoleného týdenního tématu, pobyt venku

11.30 – 12.30 oběd

12.30 – 14.30 odpočinek podle potřeb každého dítěte, čtení pohádek, pro nespavé děti náhradní program

14.30 – 15.00 odpolední svačinka

15.00 – 16.00 volná hra dětí, odchod domů