Mateřská škola Dlouhoňovice, Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice

                                                tel. 465 614 098, e-mail: materskaskola@dlouhonovice.cz

 

                     ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ                                                        do MŠ Dlouhoňovice 2022      
               

                proběhne ve čtvrtek 5.5.2022 od 8.00 do 15.30 hodin.

 

K zápisu můžete přijít společně s dětmi, budou si moci ve školce pohrát a seznámit se s novým prostředím.

 

1. Vyplněnou žádost, evidenční list a potvrzení o řádném očkování odevzdáte v mateřské škole v den zápisu 5.5.2022
2. K zápisu s sebou přinesete také rodný list dítěte a Váš průkaz totožnosti. Cizinci předloží pas a potvrzení o místě pobytu.
3. Při zápise Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě evidováno.
4. Děti budou do mateřské školy přijímány na základě předem stanovených kritérií.
5. Příjem žádosti o přijetí je možné doručit datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou, osobně ve škole.

 

Přijďte, budeme se těšit.
 
evidenční list.pdf 
Žádost o přijetí dítěte.doc 
Žádost o přijetí dítěte česko - ukrajinsky.pdf