Kontakt

Zde uveďte kontaktní informace - zejména adresu a telefonní kontakt. Pokud se na chodu tohoto projektu podílí více osob, je vhodné na této stránce uvést kontakt na všechny důležité členy týmu.

 

Mateřská škola Dlouhoňovice

Školská 71

564 01 Dlouhoňovice

 

tel.: 731 576 801, 465 614 098

e - mail: materskaskola@dlouhonovice.cz